WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI

Przerywacz TRICO  wyróżnia się zastosowaniem silniczka podobnego do silniczka wycieraczki i odpowiedniej prze­kładni zębatej.Przerywacz termobimetalowy działa dzięki wykorzystaniu różnicy współczynników rozszerzalności cieplnej dwóch rozmaitych metali, z których wykonane są sprasowane ze sobą paski elementu termobimetalowego. Wskutek prze­pływu prądu paski nagrzewają się i odkształcają, powodując rozwarcie styków, co z kolei wywołuje zanik prądu, styg­nięcie termobimetalu i ponowne zwarcie styków .Współczynnik rozszerzalności cieplnej materiałów stosowa­nych na termobimetale podano w poniższym zestawieniu. Oporność stali lub niklu stosowanych w termo- bimetalach jest 4.. .5 — —krotnie większa niż mie­dzi. Jeżeli dysponuje się prądem elektrycznym o dostatecznym natężeniu, można nagrzewać pły­tkę wykorzystując ją ja­ko przewodnik.Zależnie od przekroju poprzecznego, do pod­niesienia temperatury płytki o około 100 °C wymagane jest natężenie prądu (przy spadku na­pięcia na zaciskach oko­ło 0,1 V) podane w po­niższym zestawieniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)