WIĘKSZOŚĆ ZAKŁÓCEŃ

W zwią­zku z tym większość zakłóceń przemysłowych o dużym natę­żeniu utrudnia odbiór głównie na falach długich 1 średnich (radiofonicznych). Niektóre jednak zakłócenia, np. powo­dowane przez układy zapłonowe silników spalinowych, najsilniej zakłócają odbiór fal krótkich i ultrakrótkich. Nasilenie zakłóceń wywoływanych przez maszyny elek­tryczne na ogół nie jest związane z ich działaniem, lecz za­leży w dużym stopniu od doboru materiałów oraz dokład- r ności wykonania i stanu komutatorów oraz szczotek. Za­kłócenia wywoływane przez iskrzące urządzenia można po­ważnie ograniczyć stosując odpowiednie środki przeciw­zakłóceniowe.Wszelkie urządzenia elektryczne wytwarzające zakłócenia przemysłowe można podzielić na trzy rodzaje:  urządzenia elektryczne, które mogą stać się źródłami zakłóceń tylko w razie nadmiernego zużycia, usterek, uszkodzeń itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)