ROZMAITE LAMPY

Stosując coraz więcej elektrod opra- . cowano rozmaite lampy, wielosiatkowe, jak: heksody, heptody, oktody itp. (rys. 75-9). Zasady pracy tego rodzaju lamp są podobne do zasady pracy pentody,-a dzięki do­datkowym elektrodom zmienione zostają pewne cechy i cha­rakterystyki, co umożliwia stosowanie tych lamp w spec­jalnych układach.  Lampy złożone. Jednym z przejawów rozwoju radiotechniki jest grupowanie kilku lamp elektronowych w jednej bańce. W ten sposób powstały rozmaite lampy złożone, jak: duo- dioda, duotrioda, trioda-heksoda, duodloda-trioda itp. Oznaczenia lamp elektronowych. Wobec ogromnej różno­rodności lamp produkowanych w Europie, niemal wszystkie wytwórnie stosują jednolity system oznaczania symbo­licznego rodzaju i właściwości lamp elektronowych, przed­stawiony w zestawieniu obok.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)