PRZYJĘTE ZA DOPUSZCZALNE

Ograniczanie zakłóceń elektrostatycznych. Zakłócenia w od­biorze radiowym mogą być także powodowane przez tarcie mechaniczne, wywołujące powstawanie ładunków elektro­statycznych na elementach o właściwościach dielektrycz­nych, np. na oponach, okładzinach i taśmach hamulcowych lub klinowych pasach napędowych. Źródła takich zakłóceń likwiduje się przez przewodowe łączenie z masą części, na których mogą gromadzić się ładunki elektrostatyczne — np. osadzając na piastach sprężyny antystatyczne . Zapobieganie two­rzeniu się ładunków elekt rost a tycznych na oponach jest dość trudne, przy czym z reguły trzeba sto­sować specjalne ogu­mienie o stosunko­wo małej oporności właściwej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)