OGRANICZENIA ZAKŁÓCEŃ PRZEMYSŁOWYCH

Ograniczanie zakłóceń przemysłowych w miejscach ich wytwarzania sprowadza się w praktyce do korzystania z na­stępujących sposobów:  zmniejszenie siły elektromotorycznej zakłóceń; znaczną poprawę odbioru radiowego uzyskuje się przez wyelimi­nowanie lub ograniczenie iskrzenia styków i komuta­torów, odpowiednie ustawienie szczotek i wyregulo­wanie ich docisku, usunięcie ostrych zakończeń prze­wodów w instalacji wysokiego napięcia itp.; ponadto w wielu przypadkach można stosować układy pojemno- ściowo-oporowe wygaszające iskrzenie,  zmniejszenie promieniowania i bezpośredniego oddziały­wania zakłóceń, co uzyskuje się przez ekranowanie urzą­dzenia zakłócającego i przewodów zasilających; większość źródeł zakłóceń przemysłowych nie wymaga ekranowania, ponieważ pola zakłóceń są na ogół niewielkie i wystarcza zastosowanie odpowiednich filtrów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się zakłóceń poprzez sieć zasilającą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)