ODBIORNIKI STAŁE

Odbiorniki stałe odbierające ten sygnał przeka­zują go do stacji cen­tralnej i rozpoczynają dostrajanie fali nośnej. Jednocześnie zaalarmo­wana zostaje telefonistka i rozpoczyna roz­mowę z abonentem. Aby wywołać aparat w samochodzie, telefo­nistka z odpo­wiedniego sygnału ko­dowego.System wybierakowy — podobny nieco do sto­sowanego w telefonii sa­moczynnej — reagujący na dany kodowy sygnał odblokowuje właściwe­go abonenta, którego numer odpowiada na­danemu sygnałowi. Za­pala się wówczas ża­rówka sygnalizacyjna ‚ lub włącza się brzęczyk    wzywając do podję­cia rozmowy.Tego rodzaju systemy komunikacji radiotele­fonicznej stosowane są najczęściej przez sto­sunkowo duże przed­siębiorstwa lub insty­tucje, przede wszyst­kim ze względu na kosz­ty znacznej liczby stacji centralnych i pomo­cniczych oraz sprzętu ruchomego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)