MECHANIZM DZIAŁANIA

Me­chanizm działania obu tranzystorów jest podo­bny. Zmiany prądu kole­ktora (/c) są proporcjo­nalne do zmian prądu emitera (Ie), czyli AIc= a * AIe, gdzie: a — współczynnik proporcjonalności, zwany zwarciowym współczynnikiem wzmocnienia prądo­wego .Oddziaływanie prądu emitera na prąd kolektora jest zja­wiskiem zasadniczym i korzystnym w tranzystorze. Istnieje jednak zjawisko odwrotne i zarazem niekorzystne, to jest wpływ prądu kolektora na prąd emitera. Oddziaływanie to w układach tranzystorowych przejawia się wpływem obwodu wyjściowego na pracę obwodu wejściowego w stopniu znacznie silniejszym niż w układach lampowych.Tranzystor ostrzowy składa się ź płytki półprzewodnikowej i dwóch ostrzy metalowych. Płytka stanowi bazę, a ostrza służą jako emiter i kolektor. Zależnie od rodzaju płytki półprzewodnikowej rozróżnia się tranzystory ostrzowe typu n i typu p. Zasada działania tranzystora ostrzowego jest niemal zupełnie podobna do zasady działania tranzystora warstwowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)