KOMPENSATOR

Kompensator termo-magnetyczny wykonuje się z materiału, któ­rego przenikalność magnetyczna zmniejsza się ze wzrostem tem­peratury. Kompensatory takie tworzą boczniki  dzięki czemu w miarę podwyższania tem­peratury zmniejsza się część strumienia płynąca przez bocz­nik, a odpowiednio zwiększa się stru­mień czynny w szczelinie. Zastoso­wanie bocznika po­ciąga za sobą ogól­ne zmniejszenie stru­mienia w szczelinie o  około 25%. Jako boczniki stosuje się np. stop o zawar­tości 30…31% Ni, reszta Fe, którego współczynnik przenikalności magnetycznej w temperaturze + 130…+150 °C zbliża się do jedności. Inny stop (67,55%Ni + 30,2% Cu + 2,25% Fe, rys. 74-10) w tempe­raturze -~100 °C traci zupełnie właściwości magnetyczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)