KAŻDY POJAZD SAMOCHODOWY

Każdy pojazd samochodowy powinien mieć dwa światła STOP, sygnalizujące do tyłu każde gwałtowne opóźnienie ruchu pojazdu (wskutek użycia hamulców), zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Przejściowo dopuszczalne jest stosowanie jednego światła STOP umiesz­czonego albo w osi symetrii pojazdu, albo między osią sy­metrii a łewą krawędzią zewnętrzną (od strony wyprzedza­nia).Dwa światła STOP rozmieszcza się symetrycznie względem osi symetrii pojazdu. Najwyższy punkt powierzchni świe­cącej nie powinien być umieszczony wyżej niż 1500 mm nad jezdnią (jeżeli uniemożliwiają to względy konstrukcyjne do­puszcza się powiększenie tego wymiaru do 1900 mm), a naj­niższy punkt nie niżej niż 400 mm .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)